info@pec.org.ge

სამეცნიერო ელექტრონული ბაზები

წარმოგიდგენთ, სამეცნიერო ელექტრონულ ბაზებს, რომლებიც კორონავირუსის პანდემიის დროს უფასოდ იქნება ხელმისაწვდომი, აღნიშნულ პლატფორმებზე განთავსებულია სამეცნიერო ლიტერატურა, კვლევები და სხვადასხვა აკადემიური გამოცემა.
Sage Journals 👉 https://journals.sagepub.com/
წარმოდგენილი თემატიკა:
 • ბიზნესი და მენეჯმენტი
 • კომუნიკაცია და მედია
 • კრიმინოლოგია
 • განათლება
 • ინჟინერია
 • გეოგრაფია
 • ჯანდაცვის მეცნიერებები
 • პოლიტიკა და საერთაშორისო ურთიერთობები
 • ფსიქიატრია
 • ფსიქოლოგია და კონსულტირება
 • რელიგიის მეცნიერებები
 • კვლევის მეთოდები
 • სოციოლოგია
 • სოციალური მუშაობა და სოციალური პოლიტიკა
 • კარდიოლოგია და კარდიოვასკულარული მედიცინა
 • ნევროლოგია
 • საექთნო საქმე
 • ორთოპედია და სპორტული მედიცინა
 • ფარმაკოლოგია
 • ტოქსიკოლოგია და პათოლოგია
Annual Reviews 👉 https://www.annualreviews.org/
წარმოდგენილი თემატიკა:
 • კვლევები
 •  ორგანიზაციული ფსიქოლოგია და ორგანიზაციული ქცევა
 • ეკონომიკა
 • გარემო და რესურსები
 • ფინანსები
 • პოლიტიკური მეცნიერებები
 • ფსიქოლოგია
 • საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
 • სოციოლოგია
 • სტატისტიკა
 • ვიზუალური მეცნიერებები
 • კომპიუტერული მეცნიერებები
 • კონტროლი, რობოტექნიკა და ავტონომიური სისტემები
 • კრიმინოლოგია
 • განვითარების ფსიქოლოგია
 • სამართალი და სოციალური მეცნიერებები
 • ლინგვისტიკა
 • საზღავრო მეცნიერებები
 • მედიცინა
 • ფარმაკოლოგია და ტოქსიკოლოგია
 • ფიზიოლოგია
 • ფიტოპათოლოგია
 • ბიოლოგია
 • მიკრობიოლოგია
 • ნეირომეცნიერებები
 • ბირთვული მეცნიერებები
 • ვირუსოლოგია
 • პათოლოგია: დაავადების მექანიზმები
 • ქიმია
 • ცხოველთა ბიომეცნიერებები
 • ანთროპოლოგია
 • ასტრონომია და ასტროფიზიკა
 • ნუტრიცია
 • ბიოქიმია
 • ბიომედიცინა
 • ბიომედიცინის ინჟინერია
 • ბიოფიზიკა
 • ბიოლოგია
 • ქიმიური და ბიომოლეკულური ინჟინერია
 • კლინიკური ფსიქოლოგია
 • იმუნოლოგია
 • დედამიწის და პლანეტარული მეცნიერებები
 • ეკოლოგია
 • კვების ტექნოლოგია
 • გენეტიკა
 • გენომიკა და ადამიანის გენეტიკა

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *

Related Post

მდგრადი განვითარების მიზნები (Sustainable Development Goals SDG’s) გლობალური დღის წესრიგი და საქართველომდგრადი განვითარების მიზნები (Sustainable Development Goals SDG’s) გლობალური დღის წესრიგი და საქართველო

მდგრადი განვითარება — საზოგადოების განვითარების ისეთი სისტემაა, რომელიც მისი ეკონომიკური, ეკოლოგიური სოციალური განვითარებისა ინტერესების გათვალისწინებით უზრუნველყოფს ადამიანის კეთილდღეობას, ცხოვრების დონის ხარისხის ზრდას და მომავალი თაობების უფლებას, ისარგებლონ მაქსიმალურად დაცული, სტაბილური ბუნებრივი რესურსებითა და გარემოთი. მდგრადი განვითარების მიზნები 17 მიზნისა და 169 ინდიკატორის ერთობლიობაა, რომლებზეც თანხმდება გაეროს ყველა წევრი ქვეყანა უკეთესი

2021 წლის ივნისში არასამთავრობო ორგანიზაციამ – პარტნიორობა განათლებისა და კომუნიკაციისთვის მოამზადა ჩრდილოვანი ანგარიში CEDAW კომიტეტის 81-ე სესიის მოსამზადებელი სამუშაო ჯგუფისთვის2021 წლის ივნისში არასამთავრობო ორგანიზაციამ – პარტნიორობა განათლებისა და კომუნიკაციისთვის მოამზადა ჩრდილოვანი ანგარიში CEDAW კომიტეტის 81-ე სესიის მოსამზადებელი სამუშაო ჯგუფისთვის

ანგარიშში საუბარია შემდეგ საკითხებზე: Განათლების უფლება – ეროვნული კონტექსტი; Სკოლამდელი აღზრდა და განათლება; Სკოლის დატოვების მაჩვენებელი; Გენდერული უთანასწორობა ზოგადი განათლების პედაგოგებში; Მოწყვლადი ჯგუფის ქალების და გოგონების ხარისხიან (ინკლუზიური და თანასწორი) განათლებაზე ხელმისავდომობა დოკუმენტის სრული ვერსია (ინგლისურად) შეგიძლიათ იხილოთ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის საიტზე   >> https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCEDAW%2fICO%2fGEO%2f45052&Lang=en

პეკი აცხადებს კონკურსს მომავალი ჟურნალისტებისთვისპეკი აცხადებს კონკურსს მომავალი ჟურნალისტებისთვის

ხარ დამამთავრებელი კლასის მოსწავლე (11-12 კლასები) ან აბიტურიენტი?გაინტერესებს ჟურნალისტიკა და ფიქრობ პროფესიული არჩევანის გაკეთებას ამ მიმართულებით? მაშინ ეს შესაძლებლობა შენთვისაა! პარტნიორობა განათლებისა და კომუნიკაციისთვის აცხადებს მსმენელების მიღებას „მომავალ ჟურნალისტთა სკოლაში“. სკოლის მსმენელები შესაძლებლობა ექნებათ გაიარონ კარიერული ორიენტაციის ტესტი და განსაზღვრონ საკუთარი შესაძლებლობები კონკრეტულ მიმართულებებში. გაეცნონ ტელევიზიაში მუშაობის ძირითად პრინციპებს, ახალი